Projektid

Erasmus+


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.


Erasmus+ on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

Flip the classroom

2015-2017

Projekti teemaks on meil veel vähe rakendatud metoodika, mida nimetatakse ümberpööratud klassiruumiks (Flip the Classroom).

Ümberpööratud klassiruumi metoodika annab avaramaid võimalusi selleks, et arvestada õpilaste individuaalseid võimeid ja on suurepärane metoodika neile õpilastele, kes ei suuda või kellel pole võimalik kõike klassiruumis omandada. Alguse on nimetatud metoodika saanud avalikest videoloengutest ülikoolides.

Nn ümberpööramine tähendab seda, et õpilane õpib kodus seda, mida varem õppis koolitunnis ja koolis teeb ehk harjutab seda, mida varem tegi kodus. Õppimise ja õpetamise abivahendina kasutatakse tänapäevast taristut. Õpilane saab oma eelseisva tunni ette valmistada õpetaja koostatud esitluse abil, mis on internetis, st ta õpib ja omandab tunni teema kodus ning koolis hakkab ta sama teemat edasi arendama, küsimusi esitama ja selgitusi saama ning õpitut harjutama. Õpilasel on võimalik sama teemat korrata ka hiljem, sest salvetatud esitlused ei kao kuhugi.

Klassiruumi saab väidetavalt ümber pöörata kõikides ainetes ja seda on ka tehtud. Praktikud kinnitavad, et sellisel moel õpetamine on suurendanud nn õhinapõhist õppimist ja õpetamist. Plussiks võib pidada sedagi, et õpilasel on alati võimalik kõike uuesti õppida või korrata.

Paikuse kool korraldab projekti teemal rahvusvahelise konverentsi 2016. aasta aprillis.

Projekti koordinaatoriks on täienduskoolituskeskus Keflavikis, Islandil ja partnerkoole on viielt maalt – Itaaliast, Iirimaalt, Saksamaalt, Poolast ja Eestist (Paikuse Pk).

Projekti koduleht:

Flip the classroom kokkuvõte from Sirle Varkentin