Õppetöö

JÄRELEVASTAMINE


Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord Paikuse Põhikoolis

 

Kirjalike arvestuslike tööde järelevastamine toimub 4.–9. klassile kokkuleppel aineõpetaja juures või üks kord nädalas organiseeritud järelevastamise tunnis.

Järelevastamise tundi registreeri siit.

Järelevastamise ja järeltööde sooritamise kord Paikuse Põhikoolis

 

Kirjalike arvestuslike tööde järelevastamine toimub 4.–9. klassile kokkuleppel aineõpetaja juures või üks kord nädalas organiseeritud järelevastamise tunnis.

Järelevastamise tundi registreeri siit.