Meie kool

Meie kooli ajalugu


Missioon

Paikuse Kooli missiooniks on luua õpikeskkond, kus kõigil on vastavalt oma võimetele võimalik kujuneda haritud, loovaks ja empaatiliseks inimeseks, kes teab oma tugevusi, oskab luua õpitu vahel seoseid ning saab kogemuse ennast juhtivas õppimises.

Visioon

Paikuse Kool tagab õppijatele kaasaegse, mitmekülgselt arendava ning turvalise õpikeskkonna, kus järgitakse Eesti hariduse strateegiaid ning tehakse koostööd erinevate huvigruppidega. Huvihariduskeskus loob õppijatele mitmekülgsed võimalused huvialadega tegelemiseks.

Paikuse kooli ajalugu

Paikuse Kool asub Pärnu jõe lähedal looduskaunis kohas Paikusel Pärnu külje all. Põhiharidust on siinmail antud alates 1990. aastast, kui alustati algkoolina, kus õppis 76 õpilast ja õpetas 7 õpetajat. 1995. aastal sai Paikuse Algkoolist Paikuse Põhikool. Aastal 2020 ühinesid Paikuse Põhikool ja Paikuse Huvikool ning moodustus Paikuse Kool. 

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: infotehnoloogiline taristu, raamatukogu kui õpikeskus, nüüdisaegne spordikompleks. Paikuse Koolis on õpilastele loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevusega tegelemiseks. Töötavad spordi- ja loovusringid, koorid ja rahvatantsurühmad. Alates õppeaastast 2017/18 käivitusid loodus- ja täppisteaduste ringid: robootika, avastusõpe, Heureka, inimene, esimesed katsetused keemias, esimesed geograafilised avastusretked, sissejuhatus füüsikasse, tee oma esimesed äpid.

1990 toimus Paikuse Algkooli avaaktus Paikuse külanõukogu saalis. Kooliaasta algas aga Politseikooli 3. korrusel. Esimesel aastal õppis koolis 76 õpilast ja tarkust jagas 7 õpetajat. Oma maja sai valmis detsembris ja ametlik Paikuse Algkooli avamispidu  sai teoks 18. detsembril 1990. Kooli õpilaspere kasvas ning tekkis vajadus põhikooli järele. Esimeseks direktoriks oli Urmas Sähka.

1995 alustas tööd Paikuse Põhikool  203 õpilasega. Endine koolimaja jäi peagi kitsaks ning EPT peahoone otsustati ümber ehitada koolihooneks.

1997 alustati õppetööd praeguses hoones 9-klassilisena ja õpilaste arv oli kasvanud selleks ajaks 282 õpilaseni.

1999 oli direktori kohusetäitjaks Sirje Tuulemäe, kuni asus ametisse kooli teine direktor - Aare Külaots.

2002 valmis juurdeehitus. Lisaks sööklale sai kool juurde 3 korralikku klassiruumi ja nägusa raamatukogu.

2003 endine EPT garaaž kohandati  tööõpetusmajaks, kus alates 2007/08 õppeaastast töötab ka Paikuse Huvikool.

2005 sai valmis kaasaegne koolistaadion.

2009 aasta augustis jõudis lõpule algklasside maja ehitus.

2014 valmis uus spordi- ja tervisekeskus, kuhu lisaks spordisaalidele lisandus ka uus raamatukogu ning 3 klassiruumi.

2018 valmis aula, muusikaklass, õppeköök ja noortekeskuse kasutuses olevad ruumid.

2019 asus ametisse kooli kolmas direktor - Anne Kalmus.

2020 ühinesid Paikuse Huvikool ja Paikuse Põhikool ning kool kannab nüüd nime Paikuse Kool.

Missioon

Paikuse Kooli missiooniks on luua õpikeskkond, kus kõigil on vastavalt oma võimetele võimalik kujuneda haritud, loovaks ja empaatiliseks inimeseks, kes teab oma tugevusi, oskab luua õpitu vahel seoseid ning saab kogemuse ennast juhtivas õppimises.

Visioon

Paikuse Kool tagab õppijatele kaasaegse, mitmekülgselt arendava ning turvalise õpikeskkonna, kus järgitakse Eesti hariduse strateegiaid ning tehakse koostööd erinevate huvigruppidega. Huvihariduskeskus loob õppijatele mitmekülgsed võimalused huvialadega tegelemiseks.

Paikuse kooli ajalugu

Paikuse Kool asub Pärnu jõe lähedal looduskaunis kohas Paikusel Pärnu külje all. Põhiharidust on siinmail antud alates 1990. aastast, kui alustati algkoolina, kus õppis 76 õpilast ja õpetas 7 õpetajat. 1995. aastal sai Paikuse Algkoolist Paikuse Põhikool. Aastal 2020 ühinesid Paikuse Põhikool ja Paikuse Huvikool ning moodustus Paikuse Kool. 

Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: infotehnoloogiline taristu, raamatukogu kui õpikeskus, nüüdisaegne spordikompleks. Paikuse Koolis on õpilastele loodud mitmekülgsed võimalused huvitegevusega tegelemiseks. Töötavad spordi- ja loovusringid, koorid ja rahvatantsurühmad. Alates õppeaastast 2017/18 käivitusid loodus- ja täppisteaduste ringid: robootika, avastusõpe, Heureka, inimene, esimesed katsetused keemias, esimesed geograafilised avastusretked, sissejuhatus füüsikasse, tee oma esimesed äpid.

1990 toimus Paikuse Algkooli avaaktus Paikuse külanõukogu saalis. Kooliaasta algas aga Politseikooli 3. korrusel. Esimesel aastal õppis koolis 76 õpilast ja tarkust jagas 7 õpetajat. Oma maja sai valmis detsembris ja ametlik Paikuse Algkooli avamispidu  sai teoks 18. detsembril 1990. Kooli õpilaspere kasvas ning tekkis vajadus põhikooli järele. Esimeseks direktoriks oli Urmas Sähka.

1995 alustas tööd Paikuse Põhikool  203 õpilasega. Endine koolimaja jäi peagi kitsaks ning EPT peahoone otsustati ümber ehitada koolihooneks.

1997 alustati õppetööd praeguses hoones 9-klassilisena ja õpilaste arv oli kasvanud selleks ajaks 282 õpilaseni.

1999 oli direktori kohusetäitjaks Sirje Tuulemäe, kuni asus ametisse kooli teine direktor - Aare Külaots.

2002 valmis juurdeehitus. Lisaks sööklale sai kool juurde 3 korralikku klassiruumi ja nägusa raamatukogu.

2003 endine EPT garaaž kohandati  tööõpetusmajaks, kus alates 2007/08 õppeaastast töötab ka Paikuse Huvikool.

2005 sai valmis kaasaegne koolistaadion.

2009 aasta augustis jõudis lõpule algklasside maja ehitus.

2014 valmis uus spordi- ja tervisekeskus, kuhu lisaks spordisaalidele lisandus ka uus raamatukogu ning 3 klassiruumi.

2018 valmis aula, muusikaklass, õppeköök ja noortekeskuse kasutuses olevad ruumid.

2019 asus ametisse kooli kolmas direktor - Anne Kalmus.

2020 ühinesid Paikuse Huvikool ja Paikuse Põhikool ning kool kannab nüüd nime Paikuse Kool.