Projektid

Varaait

Tavaprojekt (formaal- ja mitteformaalõppe koostöö) 


Varaait 16

Lühikirjeldus:

Paikuse noortekeskus PaNoKe koostöös meie kooliga taotles toetust helitehnoloogiliste õppevahendite soetamiseks  Haridus- ja Noorteameti poolt läbiviidaval projektikonkursi Varaait 16 raames. Meie koostööprojekti otsustati rahastada 8 858 euroga.

Projekti „ Helitehnoloogiline hüpe Paikusel “ soetatavate vahendite abil plaanime uuendada helitehnoloogilisi lahendusi erinevate ürituste ja sündmuste läbiviimiseks, käivitada huvihariduskeskuses ringi „Helindamise ABC“ noortele, kus huvilistele luuakse võimalused õppimaks oma ala professionaalidelt ja mille tegevused toetavad noorte üleminekut tööellu eelprofessionaalse õppena.

Helindamise ABC huvialal saavad noored omandada esmased pädevused helitehnoloogiast, helindamistehnikatest. Õppida tundma arvutihelitöötlemise programme. Saada oskusi heliaparatuuri paigaldamisest, seadistamisest ja testimisest, mikrofonide valimisest ja paigaldamisest. Sellel huvialal õppivatest noortest saavad hinnatud abilised Paikuse osavalla kogukonnale suunatud erinevate suurürituste korraldusmeeskonnale.

Vajaminevaid helitehnoloogilisi vahendeid vahendeid ja tarvikuid aitas valida koostööpartner Pro Event Services OÜ, kelle esindajaks meie oma kooli vilistlane Jaan Marten Pukk. Tema viib läbi ka esmased koolitused huvilistele noortele ja noorte juhendajatele. Valmib veebipõhine õppematerjal.

Projekti raames loodame käivitada ühistegevused Pärnu Kunstide Kooliga.

Projekti toetavad