Õppetöö

KONSULTATSIOONIAJAD


Õpetaja

Konsultatsiooniaeg

(päev/tund)

Aine/märkused

Aare Külaots

T

 

7.40 ja muud ajad kokkuleppel

füüsika

Andres Kutser

K

7. tund kokkuleppel

liikumisõpetus

Angela Taggo

N

13.10 kokkuleppel

loodusõpetus (4.a)

Annika Oltre

N

6. tund kokkuleppel

5.d klass

Einar Elbing

T

13.15 kokkuleppel

töö- ja tehnoloogiaõpetus

Eve Tannebaum

E

8.00 - 8.30

vene keel, ajalugu

Hulda Larin

K

7.8.tund

matemaatika 5.c,7.a,7.b,8.abc

Inger Vahuvee

T

8.tund

töö- ja tehnoloogiaõpetus (4.ab, 5.a, 5.df)

Ingrid Lilles

R

K

7.45-8.15

6.tund

inglise keel

Jana Suve

K

6. tunni ajal

3. a klass, eesti keel (4.a)

Jekaterina Maasikas

K

6. tund kokkuleppel

3c klass

Jelena Stankevitš

K

N

8. tund kokkuleppel

7.40 kokkuleppel

vene keel

Jüri Looring

 

kokkuleppel

töö- ja tehnoloogiaõpetus

Kadri Haavandi

K

N

6. tund kokkuleppel

8. tund kokkuleppel

informaatika (4.abc, 5.abcd, 7.abc)

inimeseõpetus (6.a, 8.abc)

Kadri Jõgi

T

7.30

käsitöö ja kodundus

Kaisa Jaakson

T

13.10. kokkuleppel

liikumisõpetus

inimeseõpetus (5.c, 6.b, 7.b, 7c)

Kersti Rohtmets

N

7. tund, kokkuleppel

inglise keel

Kristel Mikkor

N

6.tund, kokkuleppel
 

matemaatika (5.a)
matemaatika (4.c)

Kristiina Volt

E
T

6. tund, kokkuleppel
5. tund, kokkuleppel

4.abc eesti keel
1.a klass

Külli Jürisoo

T

6. tund, kokkuleppel

loodusõpetus

eesti keel

Liina Kivisto

T

 

K

N

8. tund (peale õp infotundi)  7.c, 8.abc, 9.c klass

7. tund 6.c klass

6. tund  4.a klass

matemaatika

Lisabet Roos

T

6. tund kokkuleppel

5. tund kokkuleppel

inglise keel (3.abc, 4b,5b)
1.b klass

Maarja Tärk

E

14.50 - 15.30

bioloogia, loodusõpetus

Maire Krinal

K

14.05-14.50

muusika

Mait Lind

R

14.05-14.50

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Malle Tiidla

K

14:00-15.00

eesti keel ja kirjandus

Marika Jagomägi

E
K
R

7.45- 8.30 - 9.klass
7.45 -8.15 - 8.klass
7.45- 8.15

keemia

Monika Limberg

N

14.00, muud ajad kokkuleppel

eesti keel ja kirjandus

Monika Vaher

K

7. tund

kunstiõpetus

Oksana Johannes

T

K

N

13.10-14.00

14.00-14.40

13.10-14.00

6. abc vene keel

6.abc

2.b

Reili Kaljund

K

7. tund kokkuleppel

liikumisõpetus

Rita Veeremets

N

7. - 8. tund kokkuleppel

matemaatika

Signe Martinson

N

7.tund

inglise keel

Sirje Suurevälja

E

7.50 - 8.30

vene keel ja inimeseõpetus

Sirje Tuulemäe

E

T

7. tund

6. tund

ajalugu, eesti keel (5. klass)

eesti keel (4.b klass)

Sirle Varkentin

E

K

7.40- 8.20

7.40- 8.10

geograafia

inglise keel

Svetlana Volkmann

E-R

kokkuleppel

kunst

Talvi Kaja

E

6.-7. tund

matemaatika

Tarmo Tõnismann

K

6. tund

3.b klass

Tiina Post

N

6. tund

5.f klass

Tiit Vaher

R

7. tund

joonestamine

Tiiu Timberg

E

5. tund

1.c klass

Ulvi Laneman

N

8. tund kokkuleppel

liikumisõpetus

Ulvi Mihkeles

E

6. tund kokkuleppel

2.a klass

Õpetaja

Konsultatsiooniaeg

(päev/tund)

Aine/märkused

Aare Külaots

T

 

7.40 ja muud ajad kokkuleppel

füüsika

Andres Kutser

K

7. tund kokkuleppel

liikumisõpetus

Angela Taggo

N

13.10 kokkuleppel

loodusõpetus (4.a)

Annika Oltre

N

6. tund kokkuleppel

5.d klass

Einar Elbing

T

13.15 kokkuleppel

töö- ja tehnoloogiaõpetus

Eve Tannebaum

E

8.00 - 8.30

vene keel, ajalugu

Hulda Larin

K

7.8.tund

matemaatika 5.c,7.a,7.b,8.abc

Inger Vahuvee

T

8.tund

töö- ja tehnoloogiaõpetus (4.ab, 5.a, 5.df)

Ingrid Lilles

R

K

7.45-8.15

6.tund

inglise keel

Jana Suve

K

6. tunni ajal

3. a klass, eesti keel (4.a)

Jekaterina Maasikas

K

6. tund kokkuleppel

3c klass

Jelena Stankevitš

K

N

8. tund kokkuleppel

7.40 kokkuleppel

vene keel

Jüri Looring

 

kokkuleppel

töö- ja tehnoloogiaõpetus

Kadri Haavandi

K

N

6. tund kokkuleppel

8. tund kokkuleppel

informaatika (4.abc, 5.abcd, 7.abc)

inimeseõpetus (6.a, 8.abc)

Kadri Jõgi

T

7.30

käsitöö ja kodundus

Kaisa Jaakson

T

13.10. kokkuleppel

liikumisõpetus

inimeseõpetus (5.c, 6.b, 7.b, 7c)

Kersti Rohtmets

N

7. tund, kokkuleppel

inglise keel

Kristel Mikkor

N

6.tund, kokkuleppel
 

matemaatika (5.a)
matemaatika (4.c)

Kristiina Volt

E
T

6. tund, kokkuleppel
5. tund, kokkuleppel

4.abc eesti keel
1.a klass

Külli Jürisoo

T

6. tund, kokkuleppel

loodusõpetus

eesti keel

Liina Kivisto

T

 

K

N

8. tund (peale õp infotundi)  7.c, 8.abc, 9.c klass

7. tund 6.c klass

6. tund  4.a klass

matemaatika

Lisabet Roos

T

6. tund kokkuleppel

5. tund kokkuleppel

inglise keel (3.abc, 4b,5b)
1.b klass

Maarja Tärk

E

14.50 - 15.30

bioloogia, loodusõpetus

Maire Krinal

K

14.05-14.50

muusika

Mait Lind

R

14.05-14.50

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

Malle Tiidla

K

14:00-15.00

eesti keel ja kirjandus

Marika Jagomägi

E
K
R

7.45- 8.30 - 9.klass
7.45 -8.15 - 8.klass
7.45- 8.15

keemia

Monika Limberg

N

14.00, muud ajad kokkuleppel

eesti keel ja kirjandus

Monika Vaher

K

7. tund

kunstiõpetus

Oksana Johannes

T

K

N

13.10-14.00

14.00-14.40

13.10-14.00

6. abc vene keel

6.abc

2.b

Reili Kaljund

K

7. tund kokkuleppel

liikumisõpetus

Rita Veeremets

N

7. - 8. tund kokkuleppel

matemaatika

Signe Martinson

N

7.tund

inglise keel

Sirje Suurevälja

E

7.50 - 8.30

vene keel ja inimeseõpetus

Sirje Tuulemäe

E

T

7. tund

6. tund

ajalugu, eesti keel (5. klass)

eesti keel (4.b klass)

Sirle Varkentin

E

K

7.40- 8.20

7.40- 8.10

geograafia

inglise keel

Svetlana Volkmann

E-R

kokkuleppel

kunst

Talvi Kaja

E

6.-7. tund

matemaatika

Tarmo Tõnismann

K

6. tund

3.b klass

Tiina Post

N

6. tund

5.f klass

Tiit Vaher

R

7. tund

joonestamine

Tiiu Timberg

E

5. tund

1.c klass

Ulvi Laneman

N

8. tund kokkuleppel

liikumisõpetus

Ulvi Mihkeles

E

6. tund kokkuleppel

2.a klass