Meie kool

KOOLI VÄÄRTUSED


Missioon

Paikuse Kooli missiooniks on luua õpikeskkond, kus kõigil on vastavalt oma võimetele võimalik kujuneda haritud, loovaks ja empaatiliseks inimeseks, kes teab oma tugevusi, oskab luua õpitu vahel seoseid ning saab kogemuse ennast juhtivas õppimises.

Visioon

Paikuse Kool tagab õppijatele kaasaegse, mitmekülgselt arendava ning turvalise õpikeskkonna, kus järgitakse Eesti hariduse strateegiaid ning tehakse koostööd erinevate huvigruppidega. Huvihariduskeskus loob õppijatele mitmekülgsed võimalused huvialadega tegelemiseks.

Missioon

Paikuse Kooli missiooniks on luua õpikeskkond, kus kõigil on vastavalt oma võimetele võimalik kujuneda haritud, loovaks ja empaatiliseks inimeseks, kes teab oma tugevusi, oskab luua õpitu vahel seoseid ning saab kogemuse ennast juhtivas õppimises.

Visioon

Paikuse Kool tagab õppijatele kaasaegse, mitmekülgselt arendava ning turvalise õpikeskkonna, kus järgitakse Eesti hariduse strateegiaid ning tehakse koostööd erinevate huvigruppidega. Huvihariduskeskus loob õppijatele mitmekülgsed võimalused huvialadega tegelemiseks.