Õppetöö

JÄRELVALVE


Teenistuslikku järelvalvet teostab

Kooli pidaja – Pärnu linnavalitsus

Riiklikku järelevalvet teostavad

Teenistuslikku järelvalvet teostab

Kooli pidaja – Pärnu linnavalitsus

Riiklikku järelevalvet teostavad