Koolielu

ÕPILASTE NÕUSTAMINE


Tuge vajavate õpilaste toetamise kord

Infomaterjal lapsevanematele

Koolivalmidus

Õpiraskused

Kust leida abi?

Teadlik vanem

Vaimne tervis: PeaasiLasteabiTeeviit.

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija Sirje Solom   sirje.solom@pk.edu.ee
Eripedagoog Krista Tähepõld   krista.tahepold@pk.edu.ee
Koolisotsiaalnõustaja Maris Kalmu 555 10 964 maris.kalmu@pk.edu.ee
Meditsiiniõde Külli Vill   kylli.vill@pk.edu.ee
Osavalla lastekaitsespetsialist Nele Tamm 4 448 156 nele.tamm@parnu.ee
Psühholoogiline nõustaja Teele Loosaar 56 927 893 teele.loosaar@onk.parnu.ee
Pärnu Õppenõustamiskeskus   44 31 436 onk@onk.parnu.ee
Pärnumaa Rajaleidja keskus   58 860 710 parnumaa@rajaleidja.ee
Piirkonnapolitseinik Kerda Saagim 4446661  51943179 kerda.saagim@politsei.ee
Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon tööpäeviti kell 12-16 7350750  
Andmekaitsespetsialist Talvi Kaja   talvi.kaja@pk.edu.ee

 

Vaimne tervis: PeaasiLasteabiTeeviit.

 

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija Sirje Solom   sirje.solom@pk.edu.ee
Eripedagoog Krista Tähepõld   krista.tahepold@pk.edu.ee
Koolisotsiaalnõustaja Maris Kalmu 555 10 964 maris.kalmu@pk.edu.ee
Meditsiiniõde Külli Vill   kylli.vill@pk.edu.ee
Osavalla lastekaitsespetsialist Nele Tamm 4 448 156 nele.tamm@parnu.ee
Psühholoogiline nõustaja Teele Loosaar 56 927 893 teele.loosaar@onk.parnu.ee
Pärnu Õppenõustamiskeskus   44 31 436 onk@onk.parnu.ee
Pärnumaa Rajaleidja keskus   58 860 710 parnumaa@rajaleidja.ee
Piirkonnapolitseinik Kerda Saagim 4446661  51943179 kerda.saagim@politsei.ee
Rajaleidja kriisiaegne nõuandetelefon tööpäeviti kell 12-16 7350750  
Andmekaitsespetsialist Talvi Kaja   talvi.kaja@pk.edu.ee