Õppetöö

EKSAMITE AJAD


Komplekstöö:

2. klasside komplekstöö 16. märts 2021

5. klasside komplekstöö 14.aprill 2021

7. klasside komplekstöö 27. aprill 2021

8. klasside komplekstöö 12.mai 2021

Loovtöö

 • 9. klasside loovtööde kaitsmine 30. september 2020
 • 8. klasside loovtööde kaitsmine  

§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise, või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

§ 4.Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026

Komplekstöö:

2. klasside komplekstöö 16. märts 2021

5. klasside komplekstöö 14.aprill 2021

7. klasside komplekstöö 27. aprill 2021

8. klasside komplekstöö 12.mai 2021

Loovtöö

 • 9. klasside loovtööde kaitsmine 30. september 2020
 • 8. klasside loovtööde kaitsmine  

§ 3. Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise, või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

§ 4.Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
 •  matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/103072020026