Meie kool

MEIE VÕIMALUSED


Paikuse koolis on võimalik õppida matemaatikat ja inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

MALEÕPETUS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

4. KLASS TANTSULINE LIIKUMINE
5. KLASS

HUVITUNNID: LOOV LUGEMINE, SILMARING, 

DRAAMA, FOTOGRAAFIA.

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, INIMENE, KEEMIA.

KERAAMIKA

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

 

 

 

Paikuse koolis on võimalik õppida matemaatikat ja inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

 

 

 

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

MALEÕPETUS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

4. KLASS TANTSULINE LIIKUMINE
5. KLASS

HUVITUNNID: LOOV LUGEMINE, SILMARING, 

DRAAMA, FOTOGRAAFIA.

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, INIMENE, KEEMIA.

KERAAMIKA

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL