Meie kool

MEIE VÕIMALUSED


Paikuse koolis on võimalik õppida inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

MALEÕPETUS

4. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

INFORMAATIKA

ÕPIOSKUSED

5. KLASS

INFORMAATIKA

HUVITUNNID: DRAAMA, ROBOOTIKA,

RAHATARKUS, LOOMINGULISED SÄHVATUSED

MATEMAATIKA NOPE

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, HUVITAV BIOLOOGIA, KOSMOS

KERAAMIKA

MATEMAATIKA NOPE

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

INFORMAATIKA

MATEMAATIKA NOPE

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

LOOVTÖÖ - praktiline töö ja koduleht

INFORMAATIKA

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

JOONESTAMINE

MATEMAATIKA LISATUND

 

 

 

Paikuse koolis on võimalik õppida inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

 

 

 

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

MALEÕPETUS

4. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

INFORMAATIKA

ÕPIOSKUSED

5. KLASS

INFORMAATIKA

HUVITUNNID: DRAAMA, ROBOOTIKA,

RAHATARKUS, LOOMINGULISED SÄHVATUSED

MATEMAATIKA NOPE

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, HUVITAV BIOLOOGIA, KOSMOS

KERAAMIKA

MATEMAATIKA NOPE

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

INFORMAATIKA

MATEMAATIKA NOPE

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

LOOVTÖÖ - praktiline töö ja koduleht

INFORMAATIKA

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

JOONESTAMINE

MATEMAATIKA LISATUND