Meie kool

MEIE VÕIMALUSED


Paikuse koolis on võimalik õppida inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

MALEÕPETUS

4. KLASS TANTSULINE LIIKUMINE
5. KLASS

HUVITUNNID: LOOV LUGEMINE, SILMARING, 

DRAAMA, FOTOGRAAFIA.

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, HUVITAV BIOLOOGIA, KEEMIA.

KERAAMIKA

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

LOOVTÖÖTUND - praktiline töö ja blogi

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

JOONESTAMINE

 

 

 

Paikuse koolis on võimalik õppida inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

 

 

 

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

MALEÕPETUS

4. KLASS TANTSULINE LIIKUMINE
5. KLASS

HUVITUNNID: LOOV LUGEMINE, SILMARING, 

DRAAMA, FOTOGRAAFIA.

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, HUVITAV BIOLOOGIA, KEEMIA.

KERAAMIKA

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

LOOVTÖÖTUND - praktiline töö ja blogi

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

JOONESTAMINE