Meie kool

MEIE VÕIMALUSED


Paikuse koolis on võimalik õppida inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

MALEÕPETUS

4. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

INFORMAATIKA

ÕPIOSKUSED

5. KLASS

INFORMAATIKA

HUVITUNNID: SILMARING, DRAAMA, FOTOGRAAFIA,

RAHATARKUS, LOOMINGULISED SÄHVATUSED

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, HUVITAV BIOLOOGIA, HUVITAV MAAILM

KERAAMIKA

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

INFORMAATIKA

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

LOOVTÖÖ - praktiline töö ja blogi

INFORMAATIKA

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

JOONESTAMINE

 

 

 

Paikuse koolis on võimalik õppida inglise keelt tasemerühmades. 

Lisaks riiklikus õppekavas olevatele kohustuslikele õppeainetele saab õppida:

 

 

 

1. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

MAJANDUSÕPE

2. KLASS

LÕIMITUD ARVUTIÕPETUS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

3. KLASS

AVASTUSÕPE

MAJANDUSÕPE

MALEÕPETUS

4. KLASS

TANTSULINE LIIKUMINE

INFORMAATIKA

ÕPIOSKUSED

5. KLASS

INFORMAATIKA

HUVITUNNID: SILMARING, DRAAMA, FOTOGRAAFIA,

RAHATARKUS, LOOMINGULISED SÄHVATUSED

6. KLASS

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSTE HUVITUNNID:

ROBOOTIKA, HUVITAV BIOLOOGIA, HUVITAV MAAILM

KERAAMIKA

7. KLASS

ETTEVÕTLUS

SELTSKONNATANTS

INFORMAATIKA

8. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

LOOVTÖÖ - praktiline töö ja blogi

INFORMAATIKA

9. KLASS

SELTSKONNATANTS

TEADUSKOOL

JOONESTAMINE