Meie kool

ÕPILASESINDUS

Paikuse Kooli aktiivsed noored koonduvad õpilasesindusse, et koos aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele, organiseerida koolisiseseid üritusi ja kujundada oma kooli nägu. Õpilasesinduse tegutsemise eesmärk on kaasa rääkida koolielu korraldamises, muuta tunniväline elu koolis huvitavamaks, abistada kaaslasi kooliprobleemide lahendamisel. Õpilasesinduse tööd toetab ja juhendab ÕE juhendaja.
Õpilasesindusse on võimalus kandideerida igal Paikuse Kooli 6.-9. kl õpilasel. Kandideerimiseks on vajalik esitada avaldus.

Õpilasesindus 2021/22

 1. Ly-Sandra Kalbus, 9.b
 2. Helena Ailt, 9.a
 3. Lisette Arak, 9.b
 4. Liisa Alliksoo, 9.b
 5. Airis Liset Ervin, 9.b
 6. Michelle Maass, 9.b
 7. Lene Tinnuri, 8.b
 8. Stella Jepiselg, 8.b
 9. Berit Kivila, 7.c
 10. Laura Kaisa Põder, 7.c
 11. Rebeka Kask, 7.c
 12. Jakob Ott, 7.a

President Ly-Sandra Kalbus, asepresident Lisette Arak.

Lisaks kinnitatud liikmetele on õpilasesindusel üle kooli palju sõpru ja abilisi, kes rõõmuga koolielu ergastamisele kaasa aitavad ja erinevate sündmuste ning ettevõtmiste teostamisel osalevad.
Küsimused, soovitused ja head ideed on oodatud tegevusjuhi Elsbeth Heinaste (elsbeth.heinaste@pk.edu.ee) meilile.

Õpilasesinduse põhimäärus

Õpilasesindus 2021/22

 1. Ly-Sandra Kalbus, 9.b
 2. Helena Ailt, 9.a
 3. Lisette Arak, 9.b
 4. Liisa Alliksoo, 9.b
 5. Airis Liset Ervin, 9.b
 6. Michelle Maass, 9.b
 7. Lene Tinnuri, 8.b
 8. Stella Jepiselg, 8.b
 9. Berit Kivila, 7.c
 10. Laura Kaisa Põder, 7.c
 11. Rebeka Kask, 7.c
 12. Jakob Ott, 7.a

President Ly-Sandra Kalbus, asepresident Lisette Arak.

Lisaks kinnitatud liikmetele on õpilasesindusel üle kooli palju sõpru ja abilisi, kes rõõmuga koolielu ergastamisele kaasa aitavad ja erinevate sündmuste ning ettevõtmiste teostamisel osalevad.
Küsimused, soovitused ja head ideed on oodatud tegevusjuhi Elsbeth Heinaste (elsbeth.heinaste@pk.edu.ee) meilile.


Õpilasesinduse põhimäärus