Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Huvitegevus Õppetöö

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
2020/21 õa(115)

Kooliaasta avaaktused toimuvad 1. septembril:

1. ja 9. klasside aktus algab kell 11.00

2.- 8. klasside aktus algab kell 12.00

2.-8. klasside klassijuhatajatund algab kell 11.15 koduklassis

Sulge

Päevakord: 1. 2020/21 õppeaasta  üldtööplaani kinnitamine

                    2. Arenguvestluste korra muutmine

                    3. ÕN esindajate kinnitamine kooli hoolekogusse

                    4. Jooksvad küsimused

Sulge

8.30-10.00 3.b Pernova loodusmajas “Kübarseente uurimine”

Sulge


Õppeprogramm Vene talus Audrus

Sulge8.30-10.00 3.a Pernova loodusmajas “Kübarseente uurimine”

Sulge

9.10 noorsoopolitsei loeng 1. klassidele (liiklusaabitsad)

Sulge

Õppeprogramm Vene talus Audrus

Sulge8.30-10.00 - Pernova Lemmikloomaprogramm (1.a)

Sulge
Euroopa keeltepäev (viktoriin õpilastele veebis)

SulgeKell 12.15 loovtööde kaitsmine (2019/2020)

Sulge

Matemaatika tasemetöö (arvutiklassis) 8.15 - 4.c klass, 10.00 - 4.b klass, 11.00 - 4.a klass

Sulge


8.30-10.00 Pernova Lemmikloomaprogramm (1.a)

Sulge8.30-10.00 Pernova Lemmikloomaprogramm (2.a)

Sulge

8.30-10.00 Pernova programm Metsloomad ja nende eluviis (2.b)

Sulge

14.05 õpituba Opiq.ee arvutiklassis

Sulge


"Taim - kasvukeskkond, kohastumised ja eluring"

Sulge


14.05-15.35 Jalgrattakoolitus 4.-5. klassidele (AIDE)

Sulge

8.15-8.25 Ettelugemispäeva tähistamine

Sulge


14.05-15.35 - Jalgrattakoolitus 4.-5. klassidele (AIDE)

Sulge

11.00 Make it New koolitus (6.-7., 9. klasside valik)

Sulge

8.30-10.00 3.a/3.e KIK-i programm "Taim - kasvukeskkond, kohastumised ja eluring"

Sulge


14.00 Jalgrattakoolituse praktiline eksam 1. grupile (spordihoone parklas)

Sulge

14.00 Jalgrattakoolituse praktiline eksam 2. grupile (spordihoone parklas)

Sulge


12.00 - Pärnu linnakoolide 4.-5. klasside õpilaste rahvastepallivõistlus (Pärnu Spordihoone)

Sulge

1.-3. tund - 8.b ettevõtlusmäng; 1.-3. tund – 4.a ettevõtlusmäng

Sulge


1.-3. tund – 8.a klassi ettevõtlusmäng; 2.-4. tund – 4.b ettevõtlusmäng

Sulge

13.30 -15.00 Pernova programm "Päikesesüsteemi planeedid" (4.b)

Sulge

10.00 -14.00 5.-9. klasside kunstikonkurss PÜG-s

Sulge

12.15-13.00 Koidula Gümnaasiumi direktori kohtumine 9.klassidega (aulas)

Sulge

14.05 töökoosolek (info klasside kaunistamise kohta)

Sulge

11.00 Make it New finaal (6.-7., 9. klasside valik)

Sulge

13.30 -15.00 Pernova programm "Päikesesüsteemi planeedid" (4.c)

Sulge

Teisipäev, 24. november - Kampaania "Helkur on oluline"

SulgeNeljapäev, 26. november - "Helkuripuu" 

Sulge

1. tund - klassijuhataja tund

8.20 - Advendihommik algklasside maja saalis (klassivanemad ja -abid)

Sulge

8.30-10.00 KIK-i programm "Taim - kasvukeskkond, kohastumised ja eluring" (3.c)

Sulge

10.15-12.00 Keemia koolisisene olümpiaad

Sulge

11.00 - 12.30 Pernova programm “Vee puhastamine” (5.a)

Sulge

8.30 - 10.00 Pernova programm “Vee puhastamine” (5.b)

Sulge

8.30-10.00 Pernova programm “Vee puhastamine” (5.c)

Sulge

8.30-10.00 Pernova programm "Päikesesüsteemi planeedid" (4.a)

Sulge

12.10 Mõtteralli (Kahoot “Jõulukuul sündinud Paikuse Kool") 6.-7. klassi valik - 4 õpilast klassist aulas

Sulge

12.10 algklasside maja saalis

Sulge

09.10 Mõtteralli (Kuldvillak “Jõulukuul sündinud Paikuse Kool") 8.-9. klassi valik - 4 õpilast klassist aulas

Sulge

8.30-10.00 Pernova programm "Päikesesüsteemi planeedid" (4.b)

Sulge


11.00-12.30 6.a Pernova õppeprogramm “Maavarad Eestis”

Sulge

Emakeele olümpiaad „Võõrast omaks ehk laenamine keeles ja kultuuris“ (7.-9. klasside valik, veebis)

Sulge


30.01.21 Bioloogiaolümpiaad kell 9.30-12.00 arvutiklassis

Sulge

8.30 - II kooliaste, 9.30 -  III kooliaste

Ühiskonnaõpetuse olümpiaad (õpilaste valik, arvutiklassis) 

SulgeVastlapäeva Mõtteralli (Kahoot), aula/algklasside maja saal

Sulge

8.30-10.00 3.ae KIK-i programm "Inimene, tervis ja keskkond"

Sulge

10.15 KüberNööpnõel 4.a (arvutiklassis)

Sulge

11.00-12.30 3.bf KIK-i programm "Inimene, tervis ja keskkond"

Sulge

11.00-12.30 3.c KIK-i programm "Inimene, tervis ja keskkond"

Sulge

11.15 KüberNööpnõel 4.b (kodus, veebis)

Sulge

13.00-14.00 riskivältimise koolitus “Georgi lugu” veebis (9. klasside õpilased, klassijuhatajad)

Sulge


Klassidevaheline anekdootide rääkimise võistlus

Sulge

5. mai kell 10.15 toimub auditooriumis 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaad

Sulge12.00-13.00 4. klasside inglise keele olümpiaad (valikõpilased, veebis)

SulgeMalevõistlus Paikuse karikas (aulas, õpilaste valik). 

10.15 1.-4. kl

12.15 5.-9. kl

Sulge


Erasmus+ projekti Power of Art virtuaalkohtumine (Ungaris)

Sulge

1.a, 2.b, 3.b, 4.c, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c klassid klassiekskursioonidel

 

Sulge

Spordipäev:

10.15-12.00 - 1.bc, 3.ac

12.15-14.00 - 4.ab, 8.ab

Sulge


Spordipäev:

10.15-12.00 - 2.abc, 1.a, 3.b

12.15-14.00 - 7.abc

Sulge


10.00-13.00 2.a, 2.c kl ekskursioonil

Sulge

Spordipäev:

10.15-12.00 - 4.c, 5.abc

12.15-14.00 - 6.abc

SulgeKooliaasta lõpetamise aktused:

6. klassid 9.00

2. klassid 10.00

5. klassid 11.00

7. klassid 12.00

Sulge


Kooliaasta lõpetamise aktused:

1.klassid 9.00

3. klassid 10.00

4. klassid 11.00

8. klassid 12.00

Sulge9. klasside lõpuaktused:

9.b klass kell 12.00

9.a klass kell 14.00

9.c klass kell 16.00

Sulge


10.00 Infominutid TERE, KOOL!

Sulge

9.00-15.00 

 

Sulge

Kell 10.00 

Täiendava õppetöö tulemused, õppeaasta tulemused,  sisehindamise araunne, õppekava muutmine, jooksvad küsimused

Sulge
I trimester(47)

7. sept. kell 14.05 õppenõukogu aulas

Päevakord:

  1. Kooli üldtööplaani kinnitamine
  2. Arvamuse andmine kooli kodukorra muudatusele (nutivaba 1.-4. klass)
Sulge


PERNOVA programm "Selgrootute rühmade võrdlemine" (9.a klass kell 11.00-12.30, 9.b klass kell 13.30-15.00).

Sulge14. september, teisipäev - õppekäik - Vene talu külastus

8.20-11.30 - 9.b 

11.30-14.30 - 9.a 

Sulge

15. september

8.15 4.b

10.15 4.c

16. september

8.15 3.a

10.15 4.a

12.15 3.bc

 

 

 

Sulge

9.10-11.00 - Kohtumine jutuvestja Piret Pääriga (3.abc, 4.a klass)  

Sulge

11.00-13.00 näitus Pärnu Muuseumis “Peegeldades päikest” (9.a klass)  

 

13.00-14.50 näitus Pärnu Muuseumis “Peegeldades päikest” (9.b klass) 

Sulge

11.20-14.30 - Lavassaare Raudteemuuseum

Sulge

 

12.50-15.00 7.abc Apollo kinos (film “Vee peal”)

Sulge

7.b klass 8.30-10.00 PERNOVA programm "Mikroskoopia - turbasammal ja turvas"

Sulge

8.00-14.00 Koidula Gümnaasiumiga tutvumispäev (9. klasside valik) 

Sulge

7.c klass 8.30-10.00 PERNOVA programm "Mikroskoopia - turbasammal ja turvas"

Sulge


11.15-13.00 4.-5. klasside spordipäev

Sulge

9.10 4. klasside ettelugemise võistlus (algklasside maja saalis)

Sulge

13.10-14.50 Psühhobussi Tõhusa õppimise töötuba (8. klassidele aulas)

Sulge

10.30 Pärnu linnakoolide 6.-9. klasside jalgpallivõistlused (õpilaste valik)

Sulge

10.15 Õpilasfirma Münt külalistund 7.-8. klassidele (aulas)

Sulge

10.30-12.00 Väike spordipäev (Poseidon, 1.-3. klass)

Sulge


12.15-14.00 6.-7. klasside spordipäev (Sada viis aktiivset minutit)

Sulge

13.30-15.00 3.b klass Pernova Loodusmajas, programm “Kübarseente uurimine”

Sulge13.00-15.00 8.-9. klasside spordipäev (Sada viis aktiivset minutit)

Sulge

8.30-10.00 5.a kl - Pernova programm “Vee puhastamine”

Sulge

12.15 Sütevaka Humanitaargümnaasiumi direktoriga kohtumine 9. klassidele (aulas) 

SulgeTund politseiga (9.10 - 1.a klass, 10.15 - 1.b, 11,15 - 1,c)

Sulge

8.30-10.00 5.b Pernova programm “Vee puhastamine”

13.30-15.00 5.c Pernova programm “Vee puhastamine”

Sulge

Koolisisene v/k olümpiaad neile valikõpilastele, kes eelmisel nädalal puudusid

Sulge

9.00-11.00 loeng Karjäär kaitseväes (7.-9. klassid, aulas, major Torim, Paldiski ajateenijad)

Sulge

12.15 Koidula Gümnaasiumi direktoriga kohtumine 9. klassidele (aulas) 

Sulge

8.30-10.00 3.a klass Pernovas, programm “Ilmakaared, kaart ja kompass”

Sulge

12.15-14.00 Lastekirjanduse karneval (2.a, 3.ab, 4.abc klassidele, aulas)

Sulge


9.00-14.00 2.b klassi Kabli keskuse külastus

Sulge

Mõtteralli teemal "Mida tead Sina sotsiaalmeediast?"

12.15-13.00 - 4.-6. klass

13.10-13.55 - 7.-9. klass

(aulas, igast klassist 3 õpilast)

Sulge

11.15-12.00 8.a

12.15-13.00 8.b

külalistund “Noortele turvalistest suhetest”

Sulge

Helkurikontroll (ÕE)

Sulge

10.15-11.00 7.c

11.15-12.00 7.a

külalistund “Noortele turvalistest suhetest"

Sulge

9.30 - Sportland 3x3 korvpallisarja Pärnumaa etapp (5.-7. klasside valik)

Sulge

10.15-12.00 - väikeklasside õppekäik (matk) “Ilm ja loodus sügisel” (2.c, 4.d, 4.f)

Sulge
I trimester