Koolielu

HUVIRINGID 2023/24 õa


Kultuur on see, mis jääb alles, kui kõik ülejäänu on unustatud.

Edouard Herriot


 

 

Registreerimine Arno keskkonnas https://arno.parnu.ee/ Paikuse Kooli huviringe valides.

Helindamise ABC

Toimumispäevad: Neljapäev

Koolitaja: Raul Ilbi

Ruum: Aula/Panoke

Sihtgrupp: 7.-9. klass

Selles ringis osalevad noored omandavad esmased pädevused helitehnoloogia alastest teadmistest. Läbi helitehnoloogiliste teadmiste arendame noortes loovust ja nutiseadmete kasutusoskust, koostööd.