Uudised

Tulevased arheoloogid ajalootunnis 09. oktoober õp Eve Tannebaum


6. oktoobril toimusid 6.c klassi ajalootunnid Eesti Ajaloomuuseumi ühes filiaalis Suur Gildi hoones.
Õpilased lahendasid rühmatööna ülesannet, mis seisnes erineva prügi põhjal, mida me endast maha jätame, inimeste vanuse, tegevusala, huvide ja eluviisi kindlaks tegemises. Tulevastele arheoloogidele on see oluline meie praegusest elust järelduste tegemiseks.
Peale grupisisest uurimist esitati oma järeldused teistele rühmadele. Muuseumipedagoog juhtis kindla käega arutelu ja aitas suunavate küsimustega noored huvitavate avastusteni.
Teine rühmatöö seisnes Eesti muinasaja perioodide ajateljele sättimises ning esemete paigutamist õigesse perioodi. Õpetaja abiga saadi ka sellega kenasti hakkama.
Kuigi muuseumitundide teemaks oli muinasaeg Eestis, räägiti etteruttavalt ka keskaegsest kauplemisest, sest ajaloolise majaga tutvumine poleks selleta võimalik.
Väljaspool klassiruumi õppimine on huvitav ja elamusterohke.
6. oktoobril toimusid 6.c klassi ajalootunnid Eesti Ajaloomuuseumi ühes filiaalis Suur Gildi hoones.
Õpilased lahendasid rühmatööna ülesannet, mis seisnes erineva prügi põhjal, mida me endast maha jätame, inimeste vanuse, tegevusala, huvide ja eluviisi kindlaks tegemises. Tulevastele arheoloogidele on see oluline meie praegusest elust järelduste tegemiseks.
Peale grupisisest uurimist esitati oma järeldused teistele rühmadele. Muuseumipedagoog juhtis kindla käega arutelu ja aitas suunavate küsimustega noored huvitavate avastusteni.
Teine rühmatöö seisnes Eesti muinasaja perioodide ajateljele sättimises ning esemete paigutamist õigesse perioodi.
Õpetaja abiga saadi ka sellega kenasti hakkama.
Kuigi muuseumitundide teemaks oli muinasaeg Eestis, räägiti etteruttavalt ka keskaegsest kauplemisest, sest ajaloolise majaga tutvumine poleks selleta võimalik.
Väljaspool klassiruumi õppimine on huvitav ja elamusterohke.