Uudised

Projektõppepäev VOL2 10. märts õppejuht Angela Taggo


Projektõpe on aktiivõppe vorm, kus uute teadmiste omandamine toimub läbi unikaalsete projektide loomise. Projektõpe keskendub ühele kindlale küsimusele või probleemile, millele leitakse lahendus läbi erinevate tegevuste/uurimiste. 
21. sajandi põhioskused on eelkõige just loovus, kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja koostöö. Seda kõike pakub projektõppe meetod, mis muudab tunni, kus õpetaja räägib, tunniks, kus õpilane tegutseb. Just seda taas Paikuse koolis selle õppeaasta teisel projektipäeval tehtigi.
Teemad klassiti olid:  Tähistaevas (1. klass), Planeet Maaga hoolivamalt käitumine (prügi korjamine ja sorteerimine) (4. klass), Inimene (mõõtmine, kaalumine, tervislik toitumine, eluviis) (2. klass), Eesti rahvajutud (3. klass), Läänemeri (5. klass), Soomaa mets ja raba (6. klass), Reljeef (7. klass) ja Isiklik majanduslik toimetulek (8. klass). 
Tutvudes õpilaste ja õpetajate tagasisidedega, meeldis selline õppimise/õpetamise viis mõlemale poolele. Laste mureks oli see, et miks see päev oli tavapärasest lühem - nad oleksid tahtnud jätkata. Näiteks 7. klassi õpilased tagasisidestasid päeva järgmiselt: Selliseid päevi võiks tihedamini korraldada. Kõik õpetajad olid suurepärased! Rühmatöö sujus hästi. Kõik töötasid ja mõtlesid kaasa.
Suur abi oli ka 9. klasside õpilastest nii õpetajatele kui ka õpilastele - tore, et nad said õpetaja ja juhendaja rolli tunda. 
 
Angela Taggo
Paikuse PK õppejuht
 
Projektõpe on aktiivõppe vorm, kus uute teadmiste omandamine toimub läbi unikaalsete projektide loomise. Projektõpe keskendub ühele kindlale küsimusele või probleemile, millele leitakse lahendus läbi erinevate tegevuste/uurimiste. 
21. sajandi põhioskused on eelkõige just loovus, kriitiline mõtlemine, suhtlemine ja koostöö. Seda kõike pakub projektõppe meetod, mis muudab tunni, kus õpetaja räägib, tunniks, kus õpilane tegutseb. Just seda taas Paikuse koolis selle õppeaasta teisel projektipäeval tehtigi.
Teemad klassiti olid:  Tähistaevas (1. klass), Planeet Maaga hoolivamalt käitumine (prügi korjamine ja sorteerimine) (4. klass), Inimene (mõõtmine, kaalumine, tervislik toitumine, eluviis) (2. klass), Eesti rahvajutud (3. klass), Läänemeri (5. klass), Soomaa mets ja raba (6. klass), Reljeef (7. klass) ja Isiklik majanduslik toimetulek (8.
klass). 
Tutvudes õpilaste ja õpetajate tagasisidedega, meeldis selline õppimise/õpetamise viis mõlemale poolele. Laste mureks oli see, et miks see päev oli tavapärasest lühem - nad oleksid tahtnud jätkata. Näiteks 7. klassi õpilased tagasisidestasid päeva järgmiselt: Selliseid päevi võiks tihedamini korraldada. Kõik õpetajad olid suurepärased! Rühmatöö sujus hästi. Kõik töötasid ja mõtlesid kaasa.
Suur abi oli ka 9. klasside õpilastest nii õpetajatele kui ka õpilastele - tore, et nad said õpetaja ja juhendaja rolli tunda. 
 
Angela Taggo
Paikuse PK õppejuht