Uudised

Paikuse ja Sinimäe koolide õpilased võitlesid koos nutisõltuvuse vastu 13. veebruar õp Eve Tannebaum


10.-14.02 toimus Paikuse Põhikoolis Archimedese Noorteagentuuri rahastatud noortekohtumine. Projekt kandis pealkirja „Ekraanist vabaks“ ning valmis Sinimäe ja Paikuse õpilaste tihedas koostöös. Noortekohtumised on 2015. aastal alguse saanud programm, mis toetab Eestis elavate erineva emakeelega noorte koostööprojekte.

Nutisõltuvuse teema tundus noortele väga aktuaalne, koos asuti tööle ning koostöö osutus edukaks, projekt sai Noorteagentuuri rahalise toetuse. Paikusel asetleidnud kohtumine täitis mitut eesmärki: vähendas osalevate noorte endi nutisõltuvust ning täitis Paikuse kooli vahetunnid ägedate tegevustega, mis hoidsid õpilaste näpud telefonist eemal. Sellele lisandus erineva kultuuritausta ning emakeelega õpilaste suhtlemine, mis oli heaks keelepraktikaks mõlemale osapoolele.

Elati külg külje kõrval, ühiselt veedeti vaba aega ning täideti erinevaid tööülesandeid vahetundide sisustamisel, seda ikka segarühmades.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Monika Limberg viis läbi eesti ja vene noorte ühise keeletunni, kus ühistööna loodi värsiridu Eestimaa kiituseks.

Noortel toimus loeng/vestlus spetsialistide – sotsiaalpedagoogi Marju Tombergi ja psühholoogi Lisanne Lergiga. Läbiti nutisõltuvuse taset määrav test, õpilased olid tulemustest väga huvitatud. Projektipäevadel mõõtsid õpilased nutitelefonides veedetud aega. Parimad tulemused olid viis minutit ja üks minut. Noored võistlesid eelkõige iseendaga ja rõõmustasid iga päeva lõpul üha paranenud tulemuste üle. Endi sõnul kasutati nutitelefoni nii vähe seepärast, et oli huvitav kaaslastega suhelda ja reaalseid huvitavaid tegevusi oli nii palju, et virtuaalmaailm ei pakkunud konkurentsi.

Sinimäe õpilane Ivar Lasberg: "Väga meeldis, meeldis koostöö ja psühholoogi läbi viidud test. Tahaksin veel kindlasti Noortekohtumisel osaleda.“

Greete Kalnapenk: "Meeldis projekti teema, õppisin koostööd tegema. Rõõmustas suhtlemine paljude uute inimestega. Õppisin vene keelt, osaleksin taolistes projektides veel“

Eve Tannebaum

Paikuse Põhikooli vene keele õpetaja

https://parnu.postimees.ee/6899287/paikuse-ja-sinimae-opilased-voitlesid-nutisoltuvuse-vastu

10.-14.02 toimus Paikuse Põhikoolis Archimedese Noorteagentuuri rahastatud noortekohtumine. Projekt kandis pealkirja „Ekraanist vabaks“ ning valmis Sinimäe ja Paikuse õpilaste tihedas koostöös. Noortekohtumised on 2015. aastal alguse saanud programm, mis toetab Eestis elavate erineva emakeelega noorte koostööprojekte.

Nutisõltuvuse teema tundus noortele väga aktuaalne, koos asuti tööle ning koostöö osutus edukaks, projekt sai Noorteagentuuri rahalise toetuse. Paikusel asetleidnud kohtumine täitis mitut eesmärki: vähendas osalevate noorte endi nutisõltuvust ning täitis Paikuse kooli vahetunnid ägedate tegevustega, mis hoidsid õpilaste näpud telefonist eemal. Sellele lisandus erineva kultuuritausta ning emakeelega õpilaste suhtlemine, mis oli heaks keelepraktikaks mõlemale osapoolele.

Elati külg külje kõrval, ühiselt veedeti vaba aega ning täideti erinevaid tööülesandeid vahetundide sisustamisel, seda ikka segarühmades.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja Monika Limberg viis läbi eesti ja vene noorte ühise keeletunni, kus ühistööna loodi värsiridu Eestimaa kiituseks.

Noortel toimus loeng/vestlus spetsialistide – sotsiaalpedagoogi Marju Tombergi ja psühholoogi Lisanne Lergiga. Läbiti nutisõltuvuse taset määrav test, õpilased olid tulemustest väga huvitatud. Projektipäevadel mõõtsid õpilased nutitelefonides veedetud aega. Parimad tulemused olid viis minutit ja üks minut. Noored võistlesid eelkõige iseendaga ja rõõmustasid iga päeva lõpul üha paranenud tulemuste üle. Endi sõnul kasutati nutitelefoni nii vähe seepärast, et oli huvitav kaaslastega suhelda ja reaalseid huvitavaid tegevusi oli nii palju, et virtuaalmaailm ei pakkunud konkurentsi.

Sinimäe õpilane Ivar Lasberg: "Väga meeldis, meeldis koostöö ja psühholoogi läbi viidud test. Tahaksin veel kindlasti Noortekohtumisel osaleda.“

Greete Kalnapenk: "Meeldis projekti teema, õppisin koostööd tegema. Rõõmustas suhtlemine paljude uute inimestega. Õppisin vene keelt, osaleksin taolistes projektides veel“

Eve Tannebaum

Paikuse Põhikooli vene keele õpetaja

https://parnu.postimees.ee/6899287/paikuse-ja-sinimae-opilased-voitlesid-nutisoltuvuse-vastu