Uudised

Info huvihariduskeskuse arvete tasumiseks 25. jaanuar õp Monika Vaher


Informeerime Teid, et alates 01.01.2023 väljastab Pärnu Linnavalitsus huviringide arved järgmisel kuul (10. - 15. kuupäeval) eelmise kuu eest. Arved jõuavad Teieni üks kord kuus ja maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.
Esitatakse lapsepõhine koondarve st. ühel kuu eest koostatud arvel kajastuvad kõik lapse/õpilase poolt osaletud Pärnu linna hallatavate huvikoolide ja huviringide tasud.
Muutuvad Pärnu Linnavalitsuse pangakontod huvikoolide tasudele:
SEB Pank   EE211010902005837007
Swedbank   EE512200221018058690
(Pangakontod LHV, COOP, LUMINOR pankades jäävad samaks)
 Arve jaanuari 2023 eest saadetakse Teile veebruarikuus.

Vastavalt Paikuse Kooli huvihariduskeskuse kodukorrale on õppemaks jagatud üheksaks võrdseks osamakseks. Õppemaksu arvestatakse lepingu lõppemiseni. Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest huvitundides ja kuutasu ei ole otseses seoses huvitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul.

Lepingu lõpetamiseks esitab lapsevanem või seaduslik esindaja Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis Arno huvikooli rühmast lahkumise taotluse vähemalt kaks nädalat enne õppuri huvikoolist lahkumist. Seni, kuni õpilase õppeleping pole lõpetatud – kehtib maksekohustus.

Huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks saavad vähekindlustatud pered taotleda toetust. Rohkem infot siin:

https://parnu.ee/linnakodanikule/127-haridustoetused/1251-huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetus

Kui on problem, et te pole arvet kätte saanud või esineb ajutisi makseraskusi, siis võtke ühendust Pärnu linna raamatupidamisega tel 5346 6161 või meiliaadressil aide.leppnurm@parnu.ee

Huvihariduskeskuse õppe korralduslike küsimuste korral on kontaktisikuks Monika Vaher, Paikuse Kooli huvihariduse õppejuht, monika.vaher@pk.edu.ee

Mujalt omavalitsusest pärit laps/õpilane peab kooli registreerimisel või õppeaasta jooksul mujale omavalitsusse elukoha vahetamisel esitama  garantiikirja 100%-lise kohatasu katmise kohta, mis 2023. aastal on Paikuse Kooli huvihariduskeskuses  69 eurot.
Lapsevanema poolt makstav ôppetasu on 10 eurot, kogupäevakoolis 50 eurot kuus.

Informeerime Teid, et alates 01.01.2023 väljastab Pärnu Linnavalitsus huviringide arved järgmisel kuul (10. - 15. kuupäeval) eelmise kuu eest. Arved jõuavad Teieni üks kord kuus ja maksetähtaeg on 14 kalendripäeva.
Esitatakse lapsepõhine koondarve st. ühel kuu eest koostatud arvel kajastuvad kõik lapse/õpilase poolt osaletud Pärnu linna hallatavate huvikoolide ja huviringide tasud.
Muutuvad Pärnu Linnavalitsuse pangakontod huvikoolide tasudele:
SEB Pank   EE211010902005837007
Swedbank   EE512200221018058690
(Pangakontod LHV, COOP, LUMINOR pankades jäävad samaks)
 Arve jaanuari 2023 eest saadetakse Teile veebruarikuus.

Vastavalt Paikuse Kooli huvihariduskeskuse kodukorrale on õppemaks jagatud üheksaks võrdseks osamakseks. Õppemaksu arvestatakse lepingu lõppemiseni. Õppetasu suurus ei sõltu lapse tegelikust osalemisest huvitundides ja kuutasu ei ole otseses seoses huvitundide arvuga konkreetsel kalendrikuul.

Lepingu lõpetamiseks esitab lapsevanem või seaduslik esindaja Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis Arno huvikooli rühmast lahkumise taotluse vähemalt kaks nädalat enne õppuri huvikoolist lahkumist. Seni, kuni õpilase õppeleping pole lõpetatud – kehtib maksekohustus.

Huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks saavad vähekindlustatud pered taotleda toetust. Rohkem infot siin:

https://parnu.ee/linnakodanikule/127-haridustoetused/1251-huvihariduse-ja-huvitegevuse-toetus

Kui on problem, et te pole arvet kätte saanud või esineb ajutisi makseraskusi, siis võtke ühendust Pärnu linna raamatupidamisega tel 5346 6161 või meiliaadressil aide.leppnurm@parnu.ee

Huvihariduskeskuse õppe korralduslike küsimuste korral on kontaktisikuks Monika Vaher, Paikuse Kooli huvihariduse õppejuht, monika.vaher@pk.edu.ee

Mujalt omavalitsusest pärit laps/õpilane peab kooli registreerimisel või õppeaasta jooksul mujale omavalitsusse elukoha vahetamisel esitama  garantiikirja 100%-lise kohatasu katmise kohta, mis 2023. aastal on Paikuse Kooli huvihariduskeskuses  69 eurot.
Lapsevanema poolt makstav ôppetasu on 10 eurot, kogupäevakoolis 50 eurot kuus.