Uudised

Ettevõtlikkuspädevust arendamas 19. aprill õp Sirle Varkentin


Paikuse kooli 7. klassid külastasid ettevõtlikkuspädevuse arendamise raames Paikuse osavallakeskust. Meid võttis lahkelt vastu osavallakeskuse juht Marika Valter, kes tutvustas meile osavallakeskust ja seal töötavaid ametnikke. Saime aimduse töökorraldusest ja tegevusvaldkondadest. Sotsiaalkonsultant Sirli Sabiin ja lastekaitsespetsialist Nele Tamm andsid ülevaate oma töö olemusest. Arvid Arroval, kes töötab järelvalveinseneri-menetlejana, tutvustas oma tööd ja nii teavad õpilased nüüd ka kodus rääkida välisuksevahetuse või majaehitusega tulenevast seadusandlusest. Saime teada, kuidas kinnitatakse üld- ja maakondlikke planeeringuid ning uurisime Paikuse osavallakaardilt elamukruntide lubatud suurusi. Projektijuht Velmo Narruskberg jagas infot tänavavalgustusest ning planeeritavast tuulepargist. 
Veel saime teada, et kohe on valmimas uus korvpalliplats ja skatepark. 
Oma külastuse lõpetasime ringkäiguga osavallakeskuses. Oli põnev külastus ning täname meid lahkelt vastu võtmast!
Paikuse kooli 7. klassid külastasid ettevõtlikkuspädevuse arendamise raames Paikuse osavallakeskust. Meid võttis lahkelt vastu osavallakeskuse juht Marika Valter, kes tutvustas meile osavallakeskust ja seal töötavaid ametnikke. Saime aimduse töökorraldusest ja tegevusvaldkondadest. Sotsiaalkonsultant Sirli Sabiin ja lastekaitsespetsialist Nele Tamm andsid ülevaate oma töö olemusest. Arvid Arroval, kes töötab järelvalveinseneri-menetlejana, tutvustas oma tööd ja nii teavad õpilased nüüd ka kodus rääkida välisuksevahetuse või majaehitusega tulenevast seadusandlusest. Saime teada, kuidas kinnitatakse üld- ja maakondlikke planeeringuid ning uurisime Paikuse osavallakaardilt elamukruntide lubatud suurusi.
Projektijuht Velmo Narruskberg jagas infot tänavavalgustusest ning planeeritavast tuulepargist. 
Veel saime teada, et kohe on valmimas uus korvpalliplats ja skatepark. 
Oma külastuse lõpetasime ringkäiguga osavallakeskuses. Oli põnev külastus ning täname meid lahkelt vastu võtmast!