Projektid

Varaait

Tavaprojekt (formaal- ja mitteformaalõppe koostöö) 


Varaait 16

Paikuse noortekeskus PaNoKe koostöös meie kooliga taotles toetust helitehnoloogiliste õppevahendite soetamiseks  Haridus- ja Noorteameti poolt läbiviidaval projektikonkursi Varaait 16 raames. Meie koostööprojekti otsustati rahastada 8 858 euroga.

Projekti „ Helitehnoloogiline hüpe Paikusel “ soetatavate vahendite abil plaanime uuendada helitehnoloogilisi lahendusi erinevate ürituste ja sündmuste läbiviimiseks, käivitada huvihariduskeskuses ringi „Helindamise ABC“ noortele, kus huvilistele luuakse võimalused õppimaks oma ala professionaalidelt ja mille tegevused toetavad noorte üleminekut tööellu eelprofessionaalse õppena.

Helindamise ABC huvialal saavad noored omandada esmased pädevused helitehnoloogiast, helindamistehnikatest. Õppida tundma arvutihelitöötlemise programme. Saada oskusi heliaparatuuri paigaldamisest, seadistamisest ja testimisest, mikrofonide valimisest ja paigaldamisest. Sellel huvialal õppivatest noortest saavad hinnatud abilised Paikuse osavalla kogukonnale suunatud erinevate suurürituste korraldusmeeskonnale.

Vajaminevaid helitehnoloogilisi vahendeid vahendeid ja tarvikuid aitas valida koostööpartner Pro Event Services OÜ, kelle esindajaks meie oma kooli vilistlane Jaan Marten Pukk. Tema viib läbi ka esmased koolitused huvilistele noortele ja noorte juhendajatele. Valmib veebipõhine õppematerjal.

Projekti raames loodame käivitada ühistegevused Pärnu Kunstide Kooliga.

Projekti toetavad

 

Varaait vol 15 

Projektiga „ Mina julgen esineda – “ soovime pakkuda noortele võimalusi eneseväljenduse arendamiseks. Luua noortele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotensiaali avamiseks. Tagada sobiv, inspireerivate õppevahenditega keskkond loominguga tegelemiseks loovhuvialadel. Tänapäeval on oluline arendada laste ja noorte eneseväljendusoskust, mis asjatundjate sõnul kipub jääma digioskuste varju. Siinkohal on kaunid kunstid, nagu muusika, tants ja teater väga head ja tõhusad abimehed. Paikuse HK Kunsti Keskuse huvialad, noortekeskus PANOKE huvitegevused ja Paikuse PK huvitunnid ja loovtööd annavad noortele võimalused tegeleda eneseväljendusega, esinemisoskuste harjutamisega. Projekti käigus soetatavaid vahendeid plaanime kasutada huvikooli Kunstide Keskuse draama-, nutimuusika, tantsu huvialade õppetöös, Paikuse PK huvitundides, projektipartnerite ühistes laagrites ja sündmustel, ühislavastuses. Kaasaegse tehnika kasutamine paelub noori ja toetab annete kujunemist oskusteks, peletab lavahirmu. Soovime tulemust, kus rohkem lapsi tahab osaleda loovatel huvialadel, et harjutada sotsiaalseid oskusi, eneseväljendust, esinemisjulgust, - saades nii loojaks, mitte pelgalt tarbijaks. Mõeldes ja soovides muuta õpilaste esinemine professionaalsemaks hangime projekti toel muusikariistu, mis aitavad luua digitaalselt ja akustiliselt erinevaid meloodiaid ja rütme. Juhtmevaba mikrofoni komplekt aitab draama- ja loovusõppe noorte sõnumid paremini kuuldavaks teha.

Projekti eelarve:

Projekti kogumaht: 2055 eurot

 Pärnu LV kaasfinantseering: 450 eurot

Varaait projektitoetus toetus: 1605 eurot

 

Varaait 16

Paikuse noortekeskus PaNoKe koostöös meie kooliga taotles toetust helitehnoloogiliste õppevahendite soetamiseks  Haridus- ja Noorteameti poolt läbiviidaval projektikonkursi Varaait 16 raames. Meie koostööprojekti otsustati rahastada 8 858 euroga.

Projekti „ Helitehnoloogiline hüpe Paikusel “ soetatavate vahendite abil plaanime uuendada helitehnoloogilisi lahendusi erinevate ürituste ja sündmuste läbiviimiseks, käivitada huvihariduskeskuses ringi „Helindamise ABC“ noortele, kus huvilistele luuakse võimalused õppimaks oma ala professionaalidelt ja mille tegevused toetavad noorte üleminekut tööellu eelprofessionaalse õppena.


Helindamise ABC huvialal saavad noored omandada esmased pädevused helitehnoloogiast, helindamistehnikatest. Õppida tundma arvutihelitöötlemise programme. Saada oskusi heliaparatuuri paigaldamisest, seadistamisest ja testimisest, mikrofonide valimisest ja paigaldamisest. Sellel huvialal õppivatest noortest saavad hinnatud abilised Paikuse osavalla kogukonnale suunatud erinevate suurürituste korraldusmeeskonnale.

Vajaminevaid helitehnoloogilisi vahendeid vahendeid ja tarvikuid aitas valida koostööpartner Pro Event Services OÜ, kelle esindajaks meie oma kooli vilistlane Jaan Marten Pukk. Tema viib läbi ka esmased koolitused huvilistele noortele ja noorte juhendajatele. Valmib veebipõhine õppematerjal.

Projekti raames loodame käivitada ühistegevused Pärnu Kunstide Kooliga.

Projekti toetavad

 

Varaait vol 15 

Projektiga „ Mina julgen esineda – “ soovime pakkuda noortele võimalusi eneseväljenduse arendamiseks. Luua noortele rohkem valikuid oma loome- ja arengupotensiaali avamiseks. Tagada sobiv, inspireerivate õppevahenditega keskkond loominguga tegelemiseks loovhuvialadel. Tänapäeval on oluline arendada laste ja noorte eneseväljendusoskust, mis asjatundjate sõnul kipub jääma digioskuste varju. Siinkohal on kaunid kunstid, nagu muusika, tants ja teater väga head ja tõhusad abimehed. Paikuse HK Kunsti Keskuse huvialad, noortekeskus PANOKE huvitegevused ja Paikuse PK huvitunnid ja loovtööd annavad noortele võimalused tegeleda eneseväljendusega, esinemisoskuste harjutamisega. Projekti käigus soetatavaid vahendeid plaanime kasutada huvikooli Kunstide Keskuse draama-, nutimuusika, tantsu huvialade õppetöös, Paikuse PK huvitundides, projektipartnerite ühistes laagrites ja sündmustel, ühislavastuses. Kaasaegse tehnika kasutamine paelub noori ja toetab annete kujunemist oskusteks, peletab lavahirmu. Soovime tulemust, kus rohkem lapsi tahab osaleda loovatel huvialadel, et harjutada sotsiaalseid oskusi, eneseväljendust, esinemisjulgust, - saades nii loojaks, mitte pelgalt tarbijaks. Mõeldes ja soovides muuta õpilaste esinemine professionaalsemaks hangime projekti toel muusikariistu, mis aitavad luua digitaalselt ja akustiliselt erinevaid meloodiaid ja rütme. Juhtmevaba mikrofoni komplekt aitab draama- ja loovusõppe noorte sõnumid paremini kuuldavaks teha.

Projekti eelarve:

Projekti kogumaht: 2055 eurot

 Pärnu LV kaasfinantseering: 450 eurot

Varaait projektitoetus toetus: 1605 eurot