Projektid

Rohetehnoloogia projektid


Paikuse Kooli õpilaste rohetehnoloogiaalaste teadmiste suurendamine

Paikuse Kooli õpilased suurendavad oma teadmisi rohetehnoloogiast läbi keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiaalaste praktiliste õppeprogrammide. Praktilise osana kasvatakse ise endale nutikasvuhoones toitu läbi lõimitud ainetundide.

Projekti aeg: 05.09.2023 - 28.02.2025

Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute keskus ja Kliimaministeerium. Projekti rahastab Eesti riik.


Paikuse Kooli õpilaste rohetehnoloogiaalaste teadmiste suurendamine

Paikuse Kooli õpilased suurendavad oma teadmisi rohetehnoloogiast läbi keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiaalaste praktiliste õppeprogrammide.
Praktilise osana kasvatakse ise endale nutikasvuhoones toitu läbi lõimitud ainetundide.

Projekti aeg: 05.09.2023 - 28.02.2025

Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute keskus ja Kliimaministeerium. Projekti rahastab Eesti riik.

Õppekäigud

Projekti raames külastasid 4.-8. klasside õpilased Viljandimaal Uuealle talumetsa, kus läbiti keskkonnahariduse õppeprogramm. "Keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate õpiõu" õppeprogrammi käigus tutvusid õpilased aktiivõppe ja praktilise tegevuse kaudu rohetehnoloogiate põhimõtetega ning jätkusuutlike keskkonnateadlike valikutega igapäevases käitumises. Käsitleti praktilise loodushoiu, keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiate teemasid. Samuti arutleti ringmajanduse, uute tehnoloogiate, taaskasutuse ning keskkonna­hoidliku käitumisega seotud aktuaalsete probleemide ja lahendus­võimaluste üle. Õppekäigud toimusid mais ja juunist 2024.