Projektid

Rohetehnoloogia projektid


Paikuse Kooli õpilaste rohetehnoloogiaalaste teadmiste suurendamine

Paikuse Kooli õpilased suurendavad oma teadmisi rohetehnoloogiast läbi keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiaalaste praktiliste õppeprogrammide. Praktilise osana kasvatakse ise endale nutikasvuhoones toitu läbi lõimitud ainetundide.

Projekti aeg: 05.09.2023 - 28.02.2025

Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute keskus ja Kliimaministeerium. Projekti rahastab Eesti riik.


Paikuse Kooli õpilaste rohetehnoloogiaalaste teadmiste suurendamine

Paikuse Kooli õpilased suurendavad oma teadmisi rohetehnoloogiast läbi keskkonnateadlikkuse ja rohetehnoloogiaalaste praktiliste õppeprogrammide.
Praktilise osana kasvatakse ise endale nutikasvuhoones toitu läbi lõimitud ainetundide.

Projekti aeg: 05.09.2023 - 28.02.2025

Projekti toetab: Keskkonnainvesteeringute keskus ja Kliimaministeerium. Projekti rahastab Eesti riik.

Mikrorohelise kasvatamine

Projekti raames kasvatavad 1.-6. klassini kõik õpilased nutikasvuhoones mikrorohelist, millest hiljem teevad ka süüa.

2023/24 õppeaastal jõudsid külvamis-, kasvatamis- ja söögi tegemise kogemuse kätte saada 1., 3.-6. klasside õpilased. 2024/25 õppeaastal saavad ka 3. klassid (2023/24 õa 2. klassid) samuti näpud mullaseks. 2024/25 õa alates on ajakohastatud õppe- ja ainekavades nutikasvuhoone edasine kasutamine samuti kirjeldatud – kasvatamine ja mikrorohelisest toidu tegemine jätkub.