Projektid

Erasmus +


Erasmuse + on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

Erasmuse + on võimalus inimestele ja organisatsioonidele kogu maailmas.

NEW-GEN IN EUROPE OF 2020s 2020-2022 (2021-2023)

NEW-GEN IN EUROPE OF 2020s

2020-2022 (2021-2023)

 

Tänapäeva ühiskonnas julgustatakse kogukondasid rahvusvahelistuma. Peame mõistma ühist Euroopat, olema uhked omaenda kultuuri üle ja austama teisi. See on esimene samm selle projekti ühe peamise eesmärgi saavutamiseks, milleks on õpilaste julgustamine suhelda, teha koostööd ja arendada oma suutlikkust töötada Euroopa partneritega. Keskendume oma õpilaste keeleoskuse ja põhipädevuste, näiteks IKT parandamisele, mida on vaja Euroopa Liidu riikides reisimiseks, õppimiseks, töötamiseks.

Seega peab koolkond mõistma inglise keele tähtsust ühise keelena ja IKT kasutamist uue suhtlusviisina.

Projekti käigus suureneb õpilaste motivatsioon õppida / täiendada võõrkeelt ja avastada ühise keele rääkimise tähtsust, et suhelda teiste Euroopa partneritega, et väljendada oma tundeid ja eelistusi või kirjeldada oma kultuuri, ajalugu ja traditsioone.

Projektis osalevad koolid Prantsusmaalt (koordinaator), Itaaliast, Hispaaniast, Belgiast, Türgist ja Eestist.

2020-2021 teostatakse projekti eTwinningu keskkonnas ja peetakse videokoosolekuid ning arutelusid.